Nieuws

Ontslagboete blijft voor massaontslagen toch bestaan

de Mediafederatie

De ontslagboete blijft toch deels bestaan, melden Haagse bronnen aan de NOS. Die boete zou helemaal verdwijnen bij het tweede steunpakket voor bedrijven die door de coronamaatregelen in problemen zijn gekomen, meldde minister Koolmees eerder, maar nu komt het kabinet er na kritiek toch van terug. De ontslagboete…

Lees verder

Verlenging en verbetering noodpakket coronacrisis

de Mediafederatie

‘Een dikke verdubbeling van de vergoeding voor vaste lasten, nadere afspraken over hoe bedrijven kunnen herstructureren en een verlenging van het noodpakket.’ Dat zijn de belangrijkste aanvullende afspraken die vakbonden, kabinet en ondernemingsorganisaties hebben gemaakt over het tweede noodpakket voor ondernemers. ‘Met de verlenging en de extra vergoeding voor vaste lasten kunnen we…

Lees verder

Corona & werk en inkomen: NOW, TOZO

de Mediafederatie

Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers die met een grote terugval in omzet worden geconfronteerd door de coronacrisis nog in staat zijn om de lonen van hun werknemers door te betalen en op die manier de werkgelegenheid en het inkomen van mensen in stand houden? En hoe zorgen we ervoor…

Lees verder

Eindelijk de WHOA: tweede kans zonder surseance of faillissement

de Mediafederatie

De Wet homologatie onderhands akkoord is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. De wet zorgt er voor dat schulden sneller geherstructureerd kunnen worden. Dat is belangrijk om faillissementen en baanverlies te voorkomen. Daar ging wel wat aan vooraf: het wetstraject kende een lange voorbereidingstijd van bijna 8 jaar. Vorig jaar…

Lees verder

Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

de Mediafederatie

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen…

Lees verder

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

de Mediafederatie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Lees verder

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling 2020

de Mediafederatie

Het kabinet heeft op 24 april 2020 zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen om werkgevers meer financiële ruimte te geven. De maatregelen, die verband houden met de voortdurende coronacrisis, gaan zo spoedig mogelijk in. Eén van die maatregelen is het eenmalig verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van…

Lees verder

Verlenging TOZO, wel met partnertoets

de Mediafederatie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor zelfstandigen wordt verlengd met drie maanden. Bij Tozo 2 worden de vermogenstoets en de levensvatbaarheidstoets nog steeds buiten beschouwing gelaten. Wel wordt de partnerinkomenstoets nu toegepast. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken…

Lees verder

Verlenging belastingmaatregelen

de Mediafederatie

Meer dan 100.000 ondernemers hebben al uitstel van belasting aangevraagd. De periode waarin ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 september 2020. Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeft maar één keer een verzoek te worden ingediend voor uitstel…

Lees verder

TOGS wordt vervangen door TVL

de Mediafederatie

De bestaande regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden. De TVL helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer…

Lees verder