Nieuws

Uw input gevraagd voor de programmering van de Mediafederatie Academy

de Mediafederatie MVW

De Mediafederatie Academy wil met haar programma zo veel mogelijk voorzien in de behoeften van de leden van GAU, GEU, Magazine Media Associatie, MVW en NDP Nieuwsmedia. De afgelopen jaren heeft de Academy verschillende bijeenkomsten georganiseerd over datagedreven marketing en bij de deelnemers een discrepantie tussen ambitie en het daarbij horende…

Lees verder

Mediafederatie verheugd over verlaagd tarief voor e-publicaties

de Mediafederatie

De Mediafederatie juicht de introductie van het verlaagde tarief voor e-publicaties toe. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2020. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de ongelijke behandeling van fysieke en digitale publicaties voor e-books en educatieve publicaties opgeheven, maar bleef het hoge btw-tarief van toepassing op uitgeefproducten als digitale…

Lees verder

Advocaat-generaal Europese Hof acht handelswijze Tom Kabinet onrechtmatig

de Mediafederatie GAU GEU MVW

Vandaag heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Europese Hof zijn conclusie genomen in de zaak die de GAU al jarenlang voert tegen Tom Kabinet, een website die ‘tweedehands e-books’ verkoopt. De A-G volgt volledig de argumentatie die de GAU bij monde van haar advocaat Christiaan Alberdingk Thijm (bureau…

Lees verder

Start cao-overleg op 11 september 2019

de Mediafederatie GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) is verstreken op 31 mei 2019. De start van het overleg voor de nieuwe cao is helaas vertraagd. De cao-onderhandelingen voor de nieuwe CAO-UB gaan op 11 september 2019 van start.

Lees verder

Veel digitale publicaties dreigen onder het hoge btw-tarief te blijven

de Mediafederatie GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Het wetsvoorstel dat de btw op digitale publicaties per 1 januari 2020 moet verlagen, heeft vooral betrekking op digitale replica’s van gedrukte kranten, boeken en tijdschriften. In tegenstelling tot andere lidstaten houdt Nederland gangbare, innovatievere digitale publicaties buiten het verlaagde btw-tarief.

Lees verder

Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij gebruik fotomateriaal

de Mediafederatie GAU MVW

Wie een foto publiceert in bijvoorbeeld een boek of op een website moet niet alleen toestemming van de fotograaf hebben, maar ook de naam van de fotograaf vermelden. Alleen als anders is overeengekomen, of wanneer het ‘verzet van de auteur’ in strijd zou zijn met de redelijkheid, geldt dit vereiste niet. 

Lees verder

Zitting Europese Hof inzake Tom Kabinet

de Mediafederatie GAU

Dinsdagochtend 2 april heeft voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg de zaak tussen GAU/Mediafederatie en Tom Kabinet gediend. Kern van het conflict (dat in 2014 begon) is de vraag of er een ‘tweedehands e-book’ bestaat en gebruikers van Tom Kabinet deze mogen verhandelen. De GAU en de Mediafederatie hebben dat altijd bestreden.

Lees verder