Nieuws

Nieuwe checklist Auteursovereenkomst

de Mediafederatie MVW

Er is Checklist Auteursovereenkomst- versie februari 2021 die uitgeverijen/mediabedrijven zelf (laten) opstellen. Deze checklist is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van diverse modelcontracten, noch is zij uitputtend.

Lees verder

Ondernemersorganisaties: ‘Zo snel mogelijk op zijn minst gedeeltelijk weer open’

de Mediafederatie GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

PERSBERICHT Ondernemersorganisaties: ‘Zo snel mogelijk op zijn minst gedeeltelijk weer open’ “Dit gezamenlijke, slimme heropeningsplan omvat een uiteenzetting van mogelijkheden voor gedeeltelijke heropening van de gesloten sectoren”, zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. “Kijk naar wat wél kan, daar gaat het om. Hier hebben we met de branches de afgelopen…

Lees verder

Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd

de Mediafederatie GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Op 5 februari 2021 is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244). Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW bekend op welke wijze hij, met betrekking tot Tozo-uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei…

Lees verder

Mona Keijzer opent eerste praktijktest evenementen

de Mediafederatie GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Vandaag opent de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de eerste praktijktest van de Fieldlab Evenementen in het Beatrix Theater Utrecht. Er wordt tijdens een zakelijk congres met vijfhonderd bezoekers onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Mona Keijzer opent eerste praktijktest evenementen…

Lees verder

Resultaten vijfde Corona-enquete VNO-NCW en MKB Nederland

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

De lockdown is funest voor het ondernemersvertrouwen, zo blijkt uit de vijfde enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland onder 92 branchedirecteuren. “Want al weten de meeste bedrijven het hoofd nog boven water te houden, het is maar de vraag of ze straks nog kunnen investeren in hun toekomst.” Klik…

Lees verder

Basisscholen en kinderdagopvang weer open

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Volgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso…

Lees verder

Brief aan de Minister President

de Mediafederatie

Aan de minister-president De heer Drs. M. Rutte Amsterdam, 27 januari 2021 Geachte heer Rutte, In een rechtsstaat die vrijheid, overleg en redelijkheid nastreeft vervullen boekhandels niet alleen een commerciële, maar ook een democratische functie. In tijden van polarisering, complotdenken en filter bubbles zijn ze noodzakelijker dan ooit. De boeken,…

Lees verder

Nieuwe Reprorecht verdeling goedgekeurd door CvTA

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Uitgevers mogen weer meedelen in digitale opbrengsten Reprorecht en krijgen alsnog ingehouden deel uitgekeerd.Op 21 januari heeft het College van Toezicht Auteursrechten goedkeuring gegeven aan de afspraken die de Mediafederatie heeft gemaakt samen met LIRA, Pictoright, PRO en Reprorecht zelf om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de zogenaamde…

Lees verder

Verbeterd steunpakket

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Uit de nieuwsbrief van Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland. Het verbeterde steunpakket heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Na het bestuurlijk overleg van gisteren zag het er redelijk goed uit, maar vandaag hebben we echt nog moeten knokken om bepaalde aanpassingen over de streep te trekken. Niet voor niets…

Lees verder