Nieuws

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

de Mediafederatie

Nieuwsbericht | 26-11-2021 | 19:15 Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit.

Lees verder

Cao voor het Uitgeverijbedrijf is algemeen verbindend verklaard

de Mediafederatie

De cao voor het Uitgeverijbedrijf (01-08-2020 t/m 31-12-2021) is per 26 november ’21 algemeen verbindend verklaard en is daarmee bindend voor alle georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers in de sector. Deze algemeen verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2021 en heeft geen terugwerkende kracht.

Lees verder

Premies en bijdragen 2022

de Mediafederatie

Hierbij treft u aan de op dit moment bekende premies en bijlagen die in 2022 voor de verschillende regelingen en verzekeringen van toepassing zijn. https://mediafederatie.nl/app/uploads/2021/11/PREMIES-VOLKS-EN-WERKNEMERSVERZKERINGEN-stcrt-2022.pdf…

Lees verder

Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

de Mediafederatie

Nieuwsbericht | 16-11-2021 | 13:30 Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen…

Lees verder

Voortgang cao-overleg

de Mediafederatie

De cao-onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf zijn op 12 oktober jl. van start gegaan. In de eerste bijeenkomst hebben de vakbonden en de werkgeversdelegatie een toelichting gegeven op voorstellen tot wijziging van bestaande cao-teksten. Ook zijn voorstellen ingediend voor nieuwe onderwerpen in de cao,…

Lees verder

Vraag en Antwoord nieuwe Coronamaatregelen, ingangsdatum: zaterdag 13 november 2021 om 18.00 uur

de Mediafederatie

Geldt 3 weken tot zaterdag 4 december om 06.00 uur 2021. Wat is niet-essentiële dienstverlening? De niet-essentiële dienstverlening bestaat uit casino’s, speel-, arcade- en gamehallen, bowlingzalen, snooker-, biljart- en darthallen, ballenbakken, trampolineparken, binnenspeeltuinen, pret- en dierenparken, spellocaties , kinderboerderijen en speeltuinen op publieke plaatsen, recreatief vervoer (zoals…

Lees verder

Ondernemers: “Alles op alles om nieuwe lockdowns te voorkomen”

de Mediafederatie

                ‘Haal de corona-booster prik versneld naar voren in de tijd, schaf versneld COVID-medicatie aan en voer een gericht doelgroepenbeleid om de vaccinatiegraad te verhogen. Dat, samen met het naleven van de basisregels, moet nieuwe Corona-lockdowns en andere beperkende maatregelen voor burgers en…

Lees verder

Tweederde bedrijven heeft al afspraken over het hybride werken

de Mediafederatie

07-10-2021 ‘Tweederde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over het hybride werken. Bedrijven hebben vooral behoefte aan goede voorbeelden. Extra regels zijn niet nodig.’ Dat is kort samengevat de strekking van een nieuw onderzoek naar hybride werken onder kleine en grote bedrijven van MKB-Nederland en VNO-NCW. Het onderzoek…

Lees verder

Aandachtspunten uit Miljoenennota 2022 voor uitgeverijsector

de Mediafederatie

Auteursrecht en collectieve rechten Extra middelen handhaving platformen De Europese Commissie heeft een voorstel voor een Digital Markets Act (DMA) gedaan, gericht op het voorkomen van een (sterkere) machtspositie van grote online platformen (poortwachters). Nederland en het Europees Parlement willen een belangrijke rol voor nationale toezichthouders zoals…

Lees verder