Nieuws

Met AWVN-rekentool berekent u snel hoogte subsidiebedrag NOW-2

de Mediafederatie

Sinds deze week kunt u de NOW-2 subsidie aanvragen. Met de NOW-2 rekentool berekent u zowel het voorschot als de verwachte uiteindelijke subsidie. Deze zogenoemde nacalculatie kan voor u van belang zijn als u inschat dat de gemiddelde loonsom per maand in de subsidieperiode (juni t/m september) beduidend lager is…

Lees verder

Traditionele media winnen aan relevantie ten opzichte van sociale media

de Mediafederatie

De Nederlander is traditionele media de afgelopen jaren doelbewuster gaan gebruiken. Het tegengestelde gaat op voor social media die meer uit tijdverdrijf worden bekeken. Dat blijkt uit Mediabelevingsonderzoek 2020, uitgevoerd door KANTAR in opdracht van bvA, Magazine Media Associatie  NDP Nieuwsmedia en Outreach. Dit single source onderzoek geeft kwalitatieve informatie…

Lees verder

Brief minister Koolmees – Uitwerking pensioenakkoord

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van het pensioenakkoord gepresenteerd.1 Het akkoord betreft een totaalpakket aan maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een…

Lees verder

Mediafederatie bestudeert CBS-rapport over de prijsontwikkelingen van e-books en digitaal nieuws

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De Mediafederatie heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport dat vanmiddag door het ministerie van Financiën naar de Kamer is gestuurd. Dit rapport beoogt de prijsontwikkeling van e-books en digitaal nieuws in kaart te brengen. De Mediafederatie bestudeert het onderzoek. In een later stadium zal de Mediafederatie met een inhoudelijke reactie komen.

Lees verder

Webinar Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL)

de Mediafederatie

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseerden 1 juli samen met EZK en RVO een webinar over de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. Voor wie niet in de gelegenheid was deel te nemen: het webinar is terug te kijken op het Vimeokanaal van VNO-NCW en MKB-Nederland. Klik hier om het webinar te bekijken.

Lees verder

KVK Corona Informatiewijzer

de Mediafederatie

De KVK Corona informatiewijzer is vandaag live gegaan. Deze tool wijst met behulp van 3 vragen ondernemers de weg in de veelheid aan Corona informatie. Artikelen over bijvoorbeeld protocollen, subsidies, wat wel en niet is toegestaan. Maar ook over nieuwe businessmodellen of verantwoord stoppen van je bedrijf. Niet alleen informatie…

Lees verder

Commissie voor geschilbeslechting

de Mediafederatie

De Stichting van de Arbeid heeft de Commissie voor Geschilbeslechting ingericht. Werkgevers en vakbonden kunnen hierop gezamenlijk een beroep doen bij geschillen rond een ontslagaanvraag van twintig of meer werknemers (Wet melding collectief ontslag) gedurende de periode dat het noodpakket 2.0 van kracht is. Lees hier verder…

Lees verder

Verklaring Stichting van de Arbeid over Noodpakket 2.0

de Mediafederatie

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid hebben een Verklaring opgesteld waarin ze aangeven hoe om te gaan met de nieuwe maatregelen in het noodpakket 2.0. De Stichting pleit voor een beleid gericht op herstel. Het gaat dan onder meer over (fiscale) stimulering van private investeringen, versnelling van…

Lees verder

Corona & regels en veiligheid

de Mediafederatie

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ook door de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd over social distancing, verantwoord winkelen en de gevolgen van de noodverordeningen die Veiligheidsregio’s vaststellen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te…

Lees verder

Ondernemers: ‘Dringend aanpassingen in economisch noodpakket nodig’

de Mediafederatie

Het tweede economische noodpakket is heel goed, toch komen er steeds meer weeffouten boven water die dringend reparatie vergen. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Ze roepen de Tweede Kamer op zich hard te maken voor alle ondernemers die nu ten onrechte nog buiten de…

Lees verder