Nieuws

20-06-22: VNG en PRN tekenen zevende Papiervezelconvenant

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Nederland is koploper papierrecycling. Zo’n 90% van ons papier en karton wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben op 25 april het zevende Papiervezelconvenant ondertekend. Het Papiervezelconvenant vormt de basis voor een systeem van vrijwillige producentenverantwoordelijkheid. Hiermee verzekeren de…

Lees verder

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op vrijdag 1 juli om 10.00 uur kan het STAP-budget (t/m 31 augustus 2022) weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren. Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers…

Lees verder

Belastingdienst keurt Modelcontract literair werk en Kinderboek goed

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op 7 juni heeft de Belastingdienst het Modelcontracten voor de uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk en het Modelcontract oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek plus toelichting juni 2022 goedgekeurd. Dat wil zeggen dat bij het gebruik van deze modelcontracten er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De toestemming geldt voor een…

Lees verder

Onbetaald en betaald ouderschapsverlof

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Ouderschapsverlof (26 weken) is onbetaald verlof. Met ingang van 2 augustus 2022 kan voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV worden gekregen, op te nemen vóór de eerste verjaardag van het kind. Hieronder leest u de belangrijkste aandachtspunten. Hoe lang duurt het betaald ouderschapsverlof?…

Lees verder

‘Slim en meer uren werken helpen overheid tegen krapte’

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

25-05-2022 ‘Door minder bureaucratie, slimmer te werken en meer uren werken aantrekkelijker te maken kunnen belangrijke maatschappelijke sectoren -zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang- de arbeidsmarktkrapte verminderen’. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag in een advies aan het kabinet. Aanpak korte en lange termijn In…

Lees verder

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is algemeen verbindend verklaard

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op 23 mei 2022 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 algemeen verbindend verklaard. Op 27 mei 2022 is het besluit gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 11646. Dat betekent dat op 28 mei 2022 tot en met 31 december 2023 de meeste…

Lees verder

Mediafederatie ‘Vriend’ van het IPK

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De Mediafederatie heeft zich aangesloten als ‘Vriend’ bij het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). Hiermee onderstreept de Mediafederatie dat samenwerken binnen de keten van belang is. “Iedere organisatie heeft te maken met duurzaamheidsdoelen. Het is belangrijk met elkaar op te trekken. Netwerken, kennis delen, een gezamenlijke boodschap uitdragen en met…

Lees verder

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op maandag 2 mei 10.00 uur kan het STAP-budget weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren. Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers goed en tijdig kunnen informeren…

Lees verder

SER-advies hybride werken: dit moet u weten

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op verzoek van het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over het hybride werken. In dit artikel de vier belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 1. Hybride werken wordt structureler, maar het is niet altijd, overal en voor iedereen weggelegd De SER verwacht dat werkgevers en werkenden…

Lees verder

Nieuwe goedgekeurde Modelovereenkomst freelance auteurs en redactiemedewerkers

de Mediafederatie

Op 13 maart 2022 heeft de Belastingdienst opnieuw zijn goedkeuring gegeven aan deze Modelovereenkomst waardoor bij gebruik er dus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking). De Modelovereenkomst is voorzien van een aantal geel gearceerde bepalingen. Die bepalingen zijn fiscaal relevant. De opdrachtgever die dit model gebruikt moet die…

Lees verder