Lidmaatschap

Lidmaatschap brancheverenigingen

Het medialandschap ontwikkelt zich in rap tempo. Op de nationale én internationale politieke agenda staan belangrijke thema’s die uitgevers en mediabedrijven raken. Hoe meer uitgevers en mediabedrijven gezamenlijk opkomen voor hun belangen, hoe groter de slagkracht. Daarom heeft meer dan 90 procent van de uitgeefbranche een lidmaatschap bij een of meer bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties. Onze senior adviseurs volgen ontwikkelingen op de voet en acteren direct als dat nodig is in het belang van de leden.

Voordelen branchevereniging

Hoe meer uitgevers gezamenlijk opkomen voor het uitgeversbelang, hoe groter de slagkracht. Hoofddoelstelling van de Mediafederatie is het maatschappelijk en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. Daarvoor zijn de volgende functies van de branchevereniging cruciaal. Lees verder.

Deskundig en kosteloos advies

De Mediafederatie ondersteunt leden van de vijf aangesloten brancheorganisaties op bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch en sociaaljuridisch gebied, door de laatste ontwikkelingen te vertalen naar onafhankelijk en individueel advies. Een eerste advies is kosteloos, omdat deze dienstverlening is begrepen in de contributie die de brancheorganisaties betalen. De Mediafederatie garandeert u een vertrouwelijke behandeling van uw vragen. Lees verder.

Wie kan lid worden?

Leden van de brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de Mediafederatie voldoen aan de volgende beschrijving: Een in Nederland gevestigd uitgeverij- of mediabedrijf in boeken, tijdschriften, dagbladen en/of andere middelen tot onderricht, vorming, informatie en cultuurverbreiding. De bedrijfsmatige werkzaamheden vinden in Nederland plaats op continuïteitsbasis en voor eigen rekening en risico. Lees verder.