Meer informatie

Heeft u interesse in het lidmaatschap van een van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties, dan kunt u via het aanvraagformulier informatie aanvragen.

Wie kan lid worden?

Leden van de brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de Mediafederatie voldoen aan de volgende beschrijving:
Een in Nederland gevestigd uitgeverij- of mediabedrijf in boeken, tijdschriften, dagbladen en/of andere middelen tot onderricht, vorming, informatie en cultuurverbreiding. De bedrijfsmatige werkzaamheden vinden in Nederland plaats op continuïteitsbasis en voor eigen rekening en risico.

Statuten

Leden van de brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de Mediafederatie kunnen de statuten van de Mediafederatie raadplegen.