Wet DBA en freelancers

Onderdeel van Sociaal beleid & HR

In de uitgeefsector werken zo’n 50.000 freelancers: auteurs, columnisten, fotografen, omslagontwerpers, illustratoren, webdesigners enzovoort. Zij voorzien in de behoefte van uitgeverijen aan specialismen en flexibiliteit. De rechtspositie van freelancers ligt niet wettelijk vast; opdrachtgevers moeten die per geval beoordelen. Zij moeten bijvoorbeeld bepalen of loonheffingen verplicht zijn en of andere werknemersrechten en -plichten van toepassing zijn. De Mediafederatie helpt de leden van de brancheorganisaties daarbij.

Standpunt

Freelance auteurs en redactiemedewerkers zijn onmisbaar voor de uitgeverij, vanwege hun flexibiliteit en specialismen. Het werken met freelancers gaat gepaard met administratieve lasten. De Mediafederatie doet er alles aan die zo veel mogelijk te beperken. Zo heeft de Mediafederatie met de Belastingdienst en het UWV het convenant Eigen Verklaring gesloten over een veel minder arbeidsintensieve beoordeling van de loonheffingplicht. Met de komst van de Wet DBA heeft de Mediafederatie met de Belastingdienst een aantal modelovereenkomsten afgesloten. De Mediafederatie is voorstander van sectorspecifieke maatregelen ter bestrijding van schijnzelfstandigheid en misbruik van de overeenkomst van opdracht. Dit voorkomt dat de uitgeefsector schade ondervindt van de bestrijding van misstanden in risicosectoren.

Links