Btw

Onderdeel van Overige onderwerpen

De maatschappelijke waarde van gedrukte en digitale uitgeefproducten is gelijk. Toch is het btw-tarief verschillend: 6% voor gedrukte en 21% voor digitale uitgeefproducten. Dat belemmert de innovatie in de uitgeefsector en staat de transitie van print naar digitaal onnodig in de weg. Bovendien druist het btw-verschil in tegen het beginsel van fiscale neutraliteit.

Standpunt

Uitgevers kunnen hun lezers en gebruikers niet uitleggen waarom voor vergelijkbare producten een verschillend btw-tarief geldt. Omdat de maatschappelijke functie van fysieke en digitale uitgeefproducten gelijk is, moet het btw-tarief op digitale media zo snel mogelijk worden verlaagd naar 6 procent. De Mediafederatie dringt daarom aan op spoedige aanpassing van de Europese Btw-richtlijn, zodat Nederland vervolgens ook op digitale media het verlaagde btw-tarief toe kan passen. De Mediafederatie weet zich daarin gesteund door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.