Acties

(28-05-2020) Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie

MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid vandaag de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl.    Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.

Ondernemen in de 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Brancheorganisaties en vakbonden hebben daarom met hulp van de rijksoverheid, MKB-Nederland en VNO-NCW hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. In zo’n protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden in een bepaalde sector, zoals bioscopen, de bouw, de detailhandel of de horeca. Met de afspraken voorkomen we verspreiding van het coronavirus en kunnen bedrijven verantwoord open. Op de site zijn ook de publieke protocollen te vinden, zoals die van het openbaar vervoer en het onderwijs.

Op de nieuwe website zijn alle vastgestelde branche-protocollen te vinden. Ook staan er voorbeelden van hoe ondernemers in de praktijk met de 1,5-meterregel en dergelijke kunnen omgaan, wat weer andere ondernemers in andere sectoren kan inspireren voor nieuwe oplossingen. De nieuwe website wordt wekelijks aangevuld met definitieve protocollen en informatie over de 1,5-metereconomie.

(28-04-2020) Bedrijfsleven lanceert website rond gezond thuiswerken

Nu Nederlanders massaal thuiswerken – en dat naar verwachting na de coronacrisis veel blijven doen – presenteren MKB-Nederland en VNO-NCW en stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! het platform Thuiswerken is ‘topsport. Op deze site staan informatie en tips over thuiswerken. Van praktische handreikingen om om te kunnen gaan met stress, tot tips voor voldoende beweging en goede voeding.

‘Ik hoop dat deze website heel veel mensen helpt’, zegt Hans de Boer, voorzitter VNO‑NCW. ‘Ik moet ook nog elke dag wennen aan het thuiswerken. Voor je het weet zit er geen rem op het werk en blijf je maar doorgaan. Dat is een aandachtspunt merk ik ook bij veel mensen in mijn omgeving. Voor al dat soort zaken vind je op de site nuttige informatie. Ik had nooit gedacht dat wij nog eens yogasessies gingen aanbieden in mijn laatste maanden bij VNO‑NCW.’

Op de site zijn bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen te vinden, maar ook recepten en handreikingen voor een goede werk-privébalans. Daarnaast zijn er regelmatig online activiteiten, zoals work-outs van Olympisch schaatser Jochem Uytdehaage, yoga-videosessies en mini-rolstoelclinics door Paralympiër Paul Toes. Daarnaast vertellen ondernemers en experts hoe zij met thuiswerken omgaan. Zo willen de ondernemersorganisaties zoveel mogelijk thuiswerkers helpen om vitaal te blijven, ook al werken ze nu in een andere setting.

De stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is onderdeel van VNO‑NCW en MKB‑Nederland. Zij bundelt een aantal maatschappelijke programma’s die vanuit de twee verenigingen voor, door en met ondernemers worden georganiseerd. Het nieuwe platform is opgezet met hulp van VWS en SZW. Andere partners zijn onder meer het Voedingscentrum, het Trimbos-instituut, de Atletiekunie en Sportcentrum Papendal. Het platform is onderdeel van het programma Vitaal Bedrijf, een programma in ontwikkeling dat ondernemers via een vitaliteitstraject helpt bij het realiseren van een gezond en succesvol bedrijf met tevreden en vitale medewerkers.

(25-04-2020) #ikleesthuis slaat bijzonder goed aan èn daarom veel aanvullende nieuwe initiatieven

Het boekenvak heeft de handen ineengeslagen voor de campagne #ikleesthuis, dat heeft er in korte tijd voor gezorgd dat Nederlanders flink aan het lezen zijn geslagen. Uit consumentenonderzoek blijkt namelijk dat ruim de helft van de Nederlandse consumenten (ouder dan 18 jaar) tijdens de coronacrisis boeken leest en luistert. Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix. De merkbekendheid van de #ikleesthuis-campagne is zeker voor de nog zeer  korte tijd looptijd opmerkelijk hoog en bovendien zijn door de campagne mensen ook daadwerkelijk aangezet om te gaan (her)lezen en meer boeken te kopen en lenen. Toch worden er helaas, door alle coronamaatregelen (die zorgen voor lege winkelstraten), wel minder boeken verkocht dan normaal in deze tijd. Dat is vooral voor fysieke boekhandels een bittere pil. In vergelijking met ons omringende landen (waar niet zo’n sterk collectief is) valt de terugval echter mee. Lees verder op de Nieuwspagina.

(23-04-2020) NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen tijdens coronacrisis

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform “NLWerktDoor” brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. Het werk ligt in verschillende sectoren stil waardoor banen op het spel staan. UWV registreerde eind maart 250.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 10.000 ten opzichte van een maand eerder. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw of logistiek. Voor hen is het online platform NLWerktDoor opgericht.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Het platform geleidt de vraag van werkgevers door naar één van de 35 regionale werkgeversservicepunten (WSP’s), een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Het WSP maakt vervolgens een match tussen een openstaande vacature en mensen die werkloos zijn geraakt. Dit gebeurt in samenwerking met de uitzendbranche. Ook onderwijspartners en kenniscentra zijn relevante partners hierbij. Zo blijft Nederland aan het werk, en helpen we mensen en bedrijven. In bepaalde sectoren, zoals de zorg, landbouw en logistiek, zijn al mooie initiatieven opgestart om extra personeel te werven. Dit heeft al ruim 20.000 aanmeldingen opgeleverd. NLWerktDoor brengt deze regionale of sectorale initiatieven op één plaats samen.

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Door de coronacrisis staat de hele samenleving onder grote druk. In de vitale sectoren wordt met man en macht gewerkt om alles in goede banen te leiden. Bedrijven doen er alles aan om het hoofd boven water te houden en de overheid springt met noodmaatregelen bij. Ondanks deze enorme inzet verdwijnen er banen. Ook zien we dat mensen zonder baan moeilijk aan het werk komen. Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om deze mensen aan het werk te helpen. Daarom werken we met alle partijen samen, van sociale partners en UWV tot gemeenten, uitzendorganisaties en kenniscentra. Ik wil werkgevers die op zoek zijn naar werknemers daarom oproepen om het platform NLWerktDoor hiervoor te benutten. Laten we elkaar door de crisis heen helpen.”

Perspectief op werk
Sinds 2019 werken publieke en private partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samen in het kader van Perspectief op Werk. Samen geven zij een extra impuls aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Tijdens de coronacrisis wordt deze samenwerking uitgebreid via NLWerktDoor. Het platform is een samenwerking van het ministerie van SZW, VNO-NCW, MKB Nederland, Gemeenten, vakbonden FNV en CNV, LTO Nederland, UWV, VNG, Divosa, SBB, MBO Raad, ministerie van OCW en private intermediairs.

(18-04-2020) Noodpakket en flexarbeid

De Stichting van de Arbeid heeft in een brief d.d. 14 april aan minister Koolmees bepleit om de NOW aan te passen ten behoeve van voor werknemers met een oproepcontract of tijdelijke arbeidsovereenkomst, zodat door hen geen beroep hoeft te worden gedaan op de WW of de bijstand.

Om de NOW- regeling beter te laten werken, is volgens de Stichting van de Arbeid een aantal aanpassingen noodzakelijk. De aanpassingen betreffen nadrukkelijk drie volgtijdelijke stappen:
– stimuleren dat werkgevers werknemers in dienst houden;
– rekening houden met de allocatiefunctie van de uitzendsector;
– het creëren van een ‘corona-vangnet’ waarmee werknemers die toch te maken krijgen met een beëindiging van het dienstverband, gecompenseerd worden zonder een beroep te hoeven doen op de WW of de bijstand.

De brief kunt u hier vinden.

(09-04-2020) Uitgeverijen, PO-raad, OCW en SLO helpen bij het thuisonderwijs

Scholen die nu thuisonderwijs verzorgen doen dat doorgaans voor het eerst. Daarom hebben de educatieve uitgeverijen, PO-raad, het ministerie van OCW en SLO gezamenlijk handvatten ontwikkeld voor scholen in het primair onderwijs die daar behoefte aan hebben. Deze handvatten zijn hier te vinden.

SLO doet op deze plek concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen in de vakgebieden in taal/lezen, rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld. Deze suggesties komen stapsgewijs beschikbaar voor alle (combinaties van) leerjaren in het primair onderwijs. Uitgeverijen maken dit vervolgens concreet met suggesties voor prioritering in hun eigen leermiddelen en uitwerkingen voor afstandsonderwijs. De PO-raad biedt op diezelfde site zogeheten kaarten om schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces.

(07-04-2020) Met NOW rekentool berekent u snel op hoeveel subsidie u aanspraak maakt

Sinds gisteren kunt u de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Hiermee krijgt u een voorschot op de loonkosten. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen. Klik hier voor de rekentool.

(06-04-2020) Internationaal openstellen van wetenschappelijke informatie en data door uitgevers

De lidbedrijven van Media voor Vak en Wetenschap (MVW – lid van de Mediafederatie) dragen bij aan het bestrijden van de Coronacrisis door het internationaal openstellen van wetenschappelijke informatie en data. Het betreft in dit verband Elsevier, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer. Lees hier het volledige bericht.

(02-04-2020) Webinar over Noodmaatregel NOW

Om de leden over de regeling noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) te informeren, organiseerde AWVN op woensdag 1 april een webinar. Marco Veenstra, adviseur juridische zaken, gaat daarin nader in op de regeling zoals op 31 maart bekendgemaakt door minister Koolmees van SZW. Klik hier om het webinar te bekijken of de presentatie te downloaden.

(02-04-2020) Mediaconsumptie & Aankoopgedrag in tijden van Corona

Klik hier voor het rapport van Ad Alliance.

(30-03-2020) #stayathome & #staypositive met magazinemedia

De wereld is in de ban van COVID-19, en we zitten massaal thuis. Diverse Nederlandse magazinemediamerken komen tijdens deze moeilijke periode met ‘positivity posts’ om de moed erin te houden. De initiatieven variëren van virtuele knuffels, lees- & kijktips, thuiscolleges, Instagram Live sessies, livestreams, workouts, workshops, quarantaine talks, recepten en zelfs huiskamerconcerten. Ga voor naar de site alle leuke ideeën.

(27-03-2020) Versnelde digitale transitie in de coronacrisis

Hoe gaan mediabedrijven om met de coronacrisis? Ga voor het bericht en de analyse naar als je meer informatie wilt hebben.

(27-03-2020) Covid-19 Barometer – Hoe reageer jij als merk?

Hoe kunnen merken het best met de coronacrisis omgaan? Kunnen zij nog reclame maken bijvoorbeeld, en zo ja, waar moeten ze dan rekening mee houden? Hoe kunnen ze het best communiceren in deze roerige tijden? De afgelopen week vroeg Kantar meer dan 25.000 mensen in meer dan 30 markten over de hele wereld waaronder Nederland of ze met ons wilden delen hoe het coronavirus hun dagelijkse leven beïnvloedt. Voor meer informatie, ga naar

(24-03-2020) Aanscherping corona-maatregelen kabinet schept meer duidelijkheid

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart bekendgemaakt een aantal maatregelen aan te scherpen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen raken ook ondernemers. Zo worden onder meer kappers, schoonheidssalons en nagelstudio’s – de zogenoemde contactberoepen – per direct gesloten tot 6 april om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het goed dat er nu duidelijkheid is voor deze ondernemers. ‘Op deze manier kunnen ze hun werknemers en hun klanten beschermen en een beroep doen op de beschikbare regelingen. Al blijft het wrang en hard als je je zaak dicht moet doen.’

Voor de evenementenbranche, de cultuursector en bijvoorbeeld de tentenverhuurders had het kabinet een harde boodschap: alle bijeenkomsten en events worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april, en geldt er ook geen maximum meer van 100 personen. MKB-Nederland en VNO-NCW: ‘Dit heeft een enorme impact op deze sectoren en we vragen de overheid het uiterste te doen om alle ondernemers en zzp’ers te ondersteunen.’

Ook kondigde het kabinet aan dat er snel aanvullende afspraken komen voor winkels, om naleving van de adviezen van de deskundigen te verbeteren. Zo worden mensen verzocht zoveel mogelijk alleen te winkelen en ook in de winkels echt de 1,5 meter afstand aan te houden. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met de overheid en met de detailhandel. ‘Er is een protocol in de maak om ervoor te zorgen dat mensen verantwoord kunnen blijven winkelen. De nieuwe afspraken worden de komende dagen verspreid onder de winkels’, aldus de ondernemingsorganisaties.