CAO

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op vrijdag 1 juli om 10.00 uur kan het STAP-budget (t/m 31 augustus 2022) weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren. Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers…

Lees verder

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is algemeen verbindend verklaard

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op 23 mei 2022 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 algemeen verbindend verklaard. Op 27 mei 2022 is het besluit gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 11646. Dat betekent dat op 28 mei 2022 tot en met 31 december 2023 de meeste…

Lees verder

Tekst cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is gereed

de Mediafederatie

De tekst van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is gereed, aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en hier (inclusief nieuwe loontabellen) te raadplegen. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring (avv) volgt z.s.m. na ontvangst van de vereiste documenten (representativiteitscijfers). De nieuwe cao-tekst wordt in de…

Lees verder

Nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023

de Mediafederatie GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De leden van de cao-partijen hebben met een ruime meerderheid (méér dan 90%) ingestemd met het onderhandelingsresultaat – dat bereikt is na een lange periode van onderhandelen met acht onderhandelingsrondes. De cao heeft een looptijd van 24 maanden (1 januari 2022 t/m 31 december 2023). Gedurende de looptijd van…

Lees verder

Onderhandelaarsresultaat cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023

de Mediafederatie GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Op 10 januari 2022 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en van FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen.nl, De Unie en de NVJ een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf. Het onderhandelingsresultaat – dat bereikt is na een lange periode van onderhandelen met acht onderhandelingsrondes…

Lees verder

Persbericht: Lancering informatieplatform ‘werken aan ons pensioen’

de Mediafederatie

Op 13 januari is het informatieplatform ‘werken aan ons pensioen gelanceerd’. Dit informatieplatform biedt werkgevers, werknemersvertegenwoordiging en pensioenuitvoerders praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken. Lees hier het hele persbericht.

Lees verder

Cao voor het Uitgeverijbedrijf is algemeen verbindend verklaard

de Mediafederatie

De cao voor het Uitgeverijbedrijf (01-08-2020 t/m 31-12-2021) is per 26 november ’21 algemeen verbindend verklaard en is daarmee bindend voor alle georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers en werknemers in de sector. Deze algemeen verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2021 en heeft geen terugwerkende kracht.

Lees verder

AWVN – 30%-toets hoge WW-premie van de baan

de Mediafederatie GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Dit heeft te maken met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Als aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat vaste werknemers in dat jaar meer dan 30%…

Lees verder