Collectieve Rechten

Onderdeel van Auteursrecht en collectieve rechten

Het verlenen van rechten van makers (auteurs, journalisten etc.) aan uitgevers/exploitanten, en van uitgevers/exploitanten aan professionele afnemers en consumenten gebeurt voornamelijk en bij voorkeur via individuele afspraken. Maar in sommige gevallen is het voor consumenten en professionele gebruikers niet doenlijk om al het gebruik met alle rechthebbenden individueel af te rekenen. De transactiekosten zouden ver boven de baten uitstijgen. Dan is collectief beheer van rechten de betere oplossing voor zowel rechthebbenden als gebruikers.

Er bestaan onder andere regelingen voor het kopiëren van kleine gedeelten uit boeken of korte artikelen uit kranten en tijdschriften (Reprorecht), het uitlenen van boeken door openbare bibliotheken (Leenrecht) of het maken van een privékopie van een werk voor eigen gebruik (Thuiskopie).

Sommige collectieve rechten kennen een wettelijke basis (bijvoorbeeld (zoals Reprorecht, Thuiskopie en Leenrecht), en sommige zijn gebaseerd op collectieve afspraken zoals digitale reproductierechten.

Standpunt

Collectieve rechten zijn een oplossing voor die gevallen waarin individuele exploitatie (ook in praktische zin) onmogelijk is. Zij moeten echter niet de individuele exploitatie op fundamentele wijze schaden.

Aangezien uitgevers fors investeren in (digitale) boeken, kranten en tijdschriften is het dan ook van het grootste belang dat zij een redelijke vergoeding krijgen uit het beheer van collectieve rechten.