Auteursrecht

Onderdeel van Auteursrecht en collectieve rechten

Auteursrecht stelt auteurs en uitgevers in staat om werken op de markt te brengen, want het regelt de voorwaarden en grenzen voor hoe die werken kunnen worden gebruikt. Door het auteursrecht kunnen auteurs en uitgevers investeren in nieuwe werken en innovatie. Auteursrecht is een breed onderwerp en omvat bijvoorbeeld de bescherming van werken, piraterijbestrijding, de relatie met auteurs en collectief beheer.

Standpunt

Uitgeverijen hebben groot belang bij een sterk auteursrecht. Het is dan ook een van de belangrijkste aandachtsgebieden waar de Mediafederatie zich sterk voor maakt. Het Nederlandse auteursrechtstelsel heeft bewezen flexibel te zijn en zich aan te passen aan technologische ontwikkelingen. Zelfregulering is een effectief instrument om flexibel in te spelen op marktontwikkelingen.

Auteurscontractenrecht

Het wetsvoorstel auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden. Daarmee is de contractuele positie van makers die niet in loondienst zijn (zoals auteurs, freelance journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd en vastgelegd in de Auteurswet.