Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat betekent de invoering per 1 januari 2020 voor het beleid van jouw bedrijf?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. Onder de huidige Wet werk en zekerheid (WWZ) is onbedoeld de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ groter geworden. De WAB is de opvolger van de WWZ en wordt ingevoerd om juist vast personeel aantrekkelijker te maken ten opzichte van flexibele arbeidscontracten. Daartoe worden het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken aangepast. Tijdens dit seminar zetten we alle veranderingen voor je op een rij en besteden we veel aandacht aan de praktische invoeringsaspecten, tips en risico’s ervan in jouw uitgeefmediabedrijf.

NB: De inhoud van dit programma wordt aan de actualiteit aangepast indien er relevante ontwikkelingen zijn op het gebied van het wetsontwerp inzake ‘werken als zelfstandige’. Uiteraard stellen we je daar dan van op de hoogte.

Leerdoelen:

 • Je bent op de hoogte van de veranderingen in wetgeving per 1 januari 2020
 • Je kunt inschatten wat de (meer)kosten zijn bij ongewijzigd contracteringsbeleid
 • Je weet wat mogelijke alternatieven zijn voor je huidige contracteringsbeleid

Sprekers

 • Peter Stadhouders

  Peter Stadhouders

  Directeur & senior adviseur HR & Sociaal Beleid
  de Mediafederatie
 • Marco Veenstra

  Marco Veenstra

  Senior adviseur juridische zaken
  AWVN

Programma

 • - Ontvangst en deelnemersregistratie

 • - Welkom, door moderator Peter Stadhouders (directeur de Mediafederatie en senior adviseur HR & Sociaal Beleid)

 • - Flexibele arbeid volgens de WAB, door Marco Veenstra (senior adviseur juridische zaken AWVN, en namens werkgevers in de Stichting van de Arbeid betrokken bij wetgevingstrajecten zoals de WAB)

  Aan de orde komen de wijzigingen m.b.t. de ketenbepaling, oproepcontracten en payroll.

 • - Pauze

 • - Ontslagrecht, transitievergoeding en WW-premiedifferentiatie, door Marco Veenstra

  In dit onderdeel wordt ingegaan op de wijzigingen m.b.t. het ontslagrecht (de cumulatiegrond), de transitievergoeding (ook de compensatieregeling na langdurige arbeidsongeschiktheid) en de WW-premiedifferentiatie naar contractsvorm.

 • - Napraten met een hapje en een drankje