Seminar verlaagd btw-tarief voor e-publicaties

Wat moet jouw bedrijf regelen om klaar te zijn voor de invoering per 1 januari 2020?

De afgelopen maanden heeft de Mediafederatie nauw contact onderhouden met de ambtenaren die de teksten voor het Belastingplan 2020 en het verlaagd tarief voor e-publicaties hebben opgesteld. De Mediafederatie is verheugd over het resultaat en organiseert nu voor de leden van de bij haar aangesloten brancheorganisaties een seminar over de belangrijkste veranderingen.

Per 1 januari 2020 zal de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 9% worden uitgebreid tot digitale boeken, kranten, tijdschriften, educatieve informatie en nieuwswebsites. Hiermee wordt het bestaande verschil in behandeling voor de btw van fysieke en elektronische uitgaven grotendeels opgeheven. Tijdens dit seminar zetten we alle veranderingen op een rij en besteden we de nodige aandacht aan de praktische invoeringsaspecten in jouw uitgeefmediabedrijf.

Allereerst leggen we uit voor welke elektronische publicaties wel en niet het verlaagde tarief van toepassing wordt. De Mediafederatie verwacht dat de nieuwe regeling voor een aantal producten, waaronder databanken en meer innovatieve uitgaven, nog tot discussie over de afbakening zal leiden.

Als het verlaagde tarief voor jouw publicaties gaat gelden, dan vraagt de verandering om een aantal acties vóór 1 januari. Denk aan aanpassingen van administratieve systemen en de prijsstelling van je producten. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de timing van de facturering en de betaling rond de jaarwisseling. Aangezien een overgangsregeling vooralsnog ontbreekt, kan dit het verschil maken tussen toepasselijkheid van het reguliere of verlaagde tarief. Denk bijvoorbeeld ook aan abonnementen die over de jaargrens heen worden aangeboden. Na dit seminar weet je wat je moet doen.

Doelen van het seminar:

 • Je bent op de hoogte van de veranderingen in belastingwetgeving per 1 januari 2020
 • Je hebt inzicht in de afbakening die voor toepassing van het verlaagde tarief gaat gelden
 • Je weet voor welke producten nog twijfel over de tarieftoepassing kan bestaan
 • Je weet wat je moet doen als je in gesprek wilt gaan met de Belastingdienst over het toe te passen tarief
 • Je weet welke acties je moet ondernemen om voorbereid te zijn op de tariefswijziging

De experts

 • Peter Stadhouders

  Peter Stadhouders

  Directeur & senior adviseur HR & Sociaal Beleid
  de Mediafederatie
 • Herman van Kesteren

  Herman van Kesteren

  Partner PwC & Professor of Tax Law Tilburg University
 • Werner Gelderblom

  Werner Gelderblom

  Manager Indirect Taxes PwC
 • Cees van Koppen

  Cees van Koppen

  Senior Advisor Public Affairs
  de Mediafederatie

Programma

 • - Ontvangst en deelnemersregistratie

 • - Welkom

 • - Verlaagd btw-tarief voor e-publicaties — de afbakening

  Dit eerste deel staat in het teken van de door de Europese en Nederlandse wetgeving gekozen afbakening voor toepassing van het verlaagde tarief op elektronische publicaties. Voor de verschillende categorieën publicaties en bedrijfsmodellen worden de grenzen besproken waarbinnen het verlaagde tarief kan worden toegepast en de mogelijke twijfelgevallen die blijven bestaan. Ook belangrijke begrippen als ‘hoofdzakelijk’ (bijvoorbeeld video-inhoud) en ‘bijkomstig’ (extra (interactieve) features) worden toegelicht.

 • - Pauze

 • - Verlaagd btw-tarief voor e-publicaties — de praktijk

  In dit tweede deel staan de praktische aspecten van de tariefswijziging centraal. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • prijsstelling;
  • combinatieproducten;
  • overgangsperikelen bij transacties rond de jaarwisseling en bij abonnementen;
  • prijsverminderingen achteraf; en
  • eventuele aanpassingen in administratieve systemen.
 • - Gelegenheid tot het stellen van vragen

  Vooraf kun je jouw specifieke vragen indienen zodat de sprekers deze mee kunnen nemen in hun presentatie. En ook ter plekke is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

 • - Napraten met een hapje en een drankje