Introductiecursus Auteursrecht

nu inclusief online literatuur

De Mediafederatie Academy organiseert jaarlijks een cursus over het auteursrecht voor de uitgeefmediapraktijk. Tijdens deze Introductiecursus Auteursrecht wordt duidelijk welke werken door het auteursrecht worden beschermd en wat deze bescherming betekent voor een uitgeverij.

De cursus gaat in op wat auteursrecht is, wat wordt beschermd, en hoe ver deze bescherming gaat. Mag bijvoorbeeld een YouTube-filmpje zonder toestemming worden opgenomen in een website; mag een gedeelte van een muziektekst/gedicht worden opgenomen in een boek; wanneer speelt portretrecht een rol? Er wordt volop aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en recente ontwikkelingen voor wat betreft het overnemen van onder meer tekst en foto’s in het digitale domein.

Speciaal voor deze cursus is nu ook een online literatuurlijst samengesteld met onder andere een bijzondere, optimaal doorzoekbare digitale editie van Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk van Michel Frequin. Door deze exclusief voor de deelnemers online literatuur vooraf te gebruiken kan de cursustijd optimaal worden benut, achteraf is het een handig naslagwerk.

Trainers

 • Bastiaan van Ramshorst

  Bastiaan van Ramshorst

  Advocaat
  Stichting BREIN

Programma

 • - Ontvangst en deelnemersregistratie

 • - Algemene introductie over auteursrecht

  Door Martijn David

  “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet 1912)

  Martijn maakt concreet wat het auteursrecht nu precies is en waar het betrekking op heeft. Veel onderwerpen komen aan de orde, zoals contracteren, specifieke zaken rond digitaal gebruik, recente rechterlijke uitspraken, onder andere over het gebruik van foto’s op websites en het gebruikmaken van afbeeldingen van ‘bekende’ personen, bijvoorbeeld op omslagen of in tijdschriften.

 • - Pauze

 • - Verbodsrecht en handhaving

  Door Bastiaan van Ramshorst

  Verbodsrecht houdt in dat een auteur de enige is die zijn werk mag publiceren of reproduceren. Voor schade als gevolg van gebruik zonder toestemming kan de gebruiker aansprakelijk worden gesteld (denk bijvoorbeeld aan plagiaat en hyperlinks naar informatie die zonder toestemming online is gezet). Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens o.a. auteurs, kunstenaars en uitgevers. Bastiaan vertelt aan de hand van vele, vaak spectaculaire voorbeelden, wat BREIN doet en ook niet doet waar het gaat om handhaving en evidente inbreuk.

 • - Pauze

 • - Uitzonderingen en bijzondere bepalingen

  Door Martijn David

  Het is belangrijk om te weten wat níet mag, maar ook dat daar veel uitzonderingen op zijn geregeld in de wet. Voor het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk is niet altijd toestemming nodig. Die uitzonderingen zijn gemaakt in het algemeen belang, zoals het recht op toegang tot informatie en het recht op onderwijs. De belangrijkste uitzonderingen in de praktijk zijn onder andere kopiëren voor privégebruik, citeren, parodiëren, gebruik in het onderwijs, het uitlenen van boeken en de persexceptie. Voor veel van deze uitzonderingen is sprake van zogenaamd collectief beheer.

 • - Napraten met een hapje en een drankje