Auteursrecht - de nieuwste ontwikkelingen

Webinar

Donderdag 21 oktober 2021: Webinar Auteursrecht – de nieuwste ontwikkelingen

Deze online bijeenkomst gaat over de vernieuwingen en veranderingen rondom auteursrecht, collectief beheer en auteursrecht handhaving. Wat zijn deze ontwikkelingen? Wat is de impact daarvan, wat betekent het voor je dagelijkse praktijk? En hoe ga je om met illegaliteit, welke handhavingsmogelijkheden zijn er en hoe ga je inbreuk tegen?

Sprekers

 • Martijn David

  Martijn David

  Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers (GAU), Senior Adviseur Intellectueel Eigendom (IE), Collectieve Rechten en Privacy bij de Mediafederatie
  GAU
 • Barry Pijnacker

  Barry Pijnacker

  Directeur Stichting UvO en directeur Stichting PRO, Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten
  Cedar
 • Tim Kuik

  Tim Kuik

  Managing Director
  Stichting BREIN

Programma

 • - Online ‘inloop’ en welkom door programmamanager Wendy Woelders

 • - Auteursrecht, update nieuwste ontwikkelingen, door Martijn David

  Martijn gaat in op de nieuwe of veranderde bepalingen in de auteurswet zoals die naar aanleiding van de nieuwe Europese wetgeving is gaan gelden per 1 januari 2021.

 • - Pauze

 • - Het bonte landschap van collectieve regelingen en de impact van de digitale versnelling, door Barry Pijnacker

  Barry schetst de achtergronden, nut en noodzaak van het collectief beheer voor uitgevers (leenrecht, thuiskopie, reprorecht en de regelingen van Stichting UvO in het onderwijs). Daarnaast bespreekt hij de ontwikkelingen en de mogelijke impact hiervan op deze regelingen.

 • - Pauze

 • - Inbreuk en illegaliteit, door Tim Kuik

  De auteursrechthebbende bepaalt wie zijn/haar werk mag publiceren (openbaarmaken) of reproduceren (verveelvoudigen). Maar wat kan je doen als iemand hyperlinks aanbiedt naar jouw informatie die zonder jouw toestemming online is gezet of illegaal gekopieerde e-books aanbiedt? Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens o.a. auteurs, kunstenaars en uitgevers. Tim vertelt aan de hand van concrete voorbeelden, welke handhavingsmogelijkheden er zijn, en hoe ook auteursrechthebbenden kunnen helpen inbreuken tegen te gaan.

 • - Vragenronde en afsluiting programma