Actualiteiten auteursrecht, privacy, arbeidsvoorwaarden

Een caleidoscopisch overzicht van recente en komende (Europese) ontwikkelingen met betrekking tot de 3 hoofdthema’s van de Mediafederatie:  auteurs- en reprorecht, privacy en CAO-gerelateerde onderwerpen.  Je kunt je praktische vragen van te voren schriftelijk inbrengen. Aan het woord komen toonaangevende specialisten. Zij nemen uitgebreid de tijd om jouw vragen te beantwoorden.

Doel van deze bijeenkomst:

 • Overzicht en update: je bent weer helemaal op de hoogte van nieuwe en komende auteursrechtregelingen
 • Inzicht in het bonte landschap van reproregelingen en de impact van de digitale versnelling op reprorechten
 • Op de hoogte van actuele kwesties bij illegaal contentgebruik
 • Check je privacy-toepassingen: voldoe je aan de AVG m.b.t. personalisatie van content en marketing, wat brengt de ePrivacy verordening; wat te doen bij een datalek?
 • Update CAO, arbeidsmarktbeleid en arbeidsvoorwaardelijke issues

Sprekers

 • Peter Stadhouders

  Peter Stadhouders

  Directeur & senior adviseur HR & Sociaal Beleid
  de Mediafederatie
 • Martijn David

  Martijn David

  Senior Adviseur IP/IE, Collectieve rechten en Privacy bij de Mediafederatie
  GAU
 • Dirk Visser

  Dirk Visser

  Partner
  Visser, Schaap & Kreijger
 • Barry Pijnacker

  Barry Pijnacker

  Managing Director Stichting PRO
  Cedar
 • Bastiaan van Ramshorst

  Bastiaan van Ramshorst

  Advocaat
  Stichting BREIN
 • Christiaan Alberdingk Thijm

  Christiaan Alberdingk Thijm

  Advocaat
  Bureau Brandeis
 • Marieke Berghuis

  Marieke Berghuis

  Advocaat
  Bureau Brandeis

Programma

 • - Inloggen en deelnemersregistratie

 • - Welkom

  door dagvoorzitter Martijn David Senior Adviseur IP/IE, Collectieve rechten en Privacy bij de Mediafederatie

 • - Actualiteiten in het Auteursrecht

  door Dirk Visser (partner bij Visser, Schaap & Kreijger)

  Dirk behandelt de implementatie van de Europese Auteurswet in de Digital Singel Market in de Nederlandse Auteurswet. Wat betekent deze herziening voor  de verdeling van reprogelden tussen uitgevers en auteurs, voor tekst en data mining, voor de ‘value gap’, voor platformonafhankelijkheid, voor transparantie, voor toegankelijkheid? Daarnaast licht Dirk de Evaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht toe.

 • - Pauze

 • - Toekomst van collectieve regelingen in de digitale versnelling; wat is collectief beheer, wat hebben we eraan en wat zijn de laatste ontwikkelingen?

  door Barry Pijnacker Managing Director Stichting PRO en UvO

  Barry schetst nut en noodzaak van collectief beheer voor uitgevers en de impact van het digitaal hergebruik op de collectieve regelingen (leenrecht, thuiskopie, reprorecht en de regelingen van UvO in het onderwijs)

 • - Pauze

 • - Recente ontwikkelingen in illegaal contentgebruik

  door Bastiaan van Ramshorst, advocaat en hoofd juridische zaken Stichting BREIN

  In tijden van Corona groeide het gebruik van online content gigantisch. Helaas houdt ook het illegale gebruik ervan gelijke tred. BREIN treedt nationaal en internationaal op namens uitgevers en andere content-exploitanten tegen piraterij.  Welke recente jurisprudentie is er op dit terrein te melden en welke (technische) ontwikkelingen komen op ons af? Welke acties onderneemt BREIN om illegaal gebruik van content tegen te gaan? En wat kunnen uitgevers zelf doen om dat te helpen voorkomen?

 • - Pauze

 • - Privacy revisited

  door Christiaan Alberdingk Thijm, founding father en partner bureau Brandeis, auteur en/of Marieke Berghuis, Attorney at Law bij bureau Brandeis

  Waar staan we medio 2021 met betrekking tot de toepassing van de AVG in Nederland en wat is de stand van zaken met de e-privacy verordening in Europa? Wat mag nu wel en wat niet in het kader van social media, gepersonaliseerde content en -marketing? Aan welke veiligheidseisen en -protocollen moet je organisatie voldoen m.b.t. bijvoorbeeld datalekken?  En hoe zit het met de toelaatbaarheid van doorgifte van persoonsgegevens aan de VS via de cloud?

 • - Pauze

 • - Actualiteiten in arbeidsvoorwaarden

  door Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie en Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf

  Peter geeft een overview van de (concept) verkiezingsprogramma’s met betrekking tot voorstellen aangaande de arbeidsmarkt en neemt de CAO-ontwikkeling, fiscale regelingen (mede in het licht van Corona),  thuiswerkregelingen, pensioenontwikkelingen, duurzame inzetbaarheid e.d. onder de loep.

 • - Panel : Plenaire Verdieping en Discussie, moderatie door de dagvoorzitter

  In dit laatste deel van de bijeenkomst zullen de inleiders op een interactieve manier onderwerpen  uitdiepen aan de hand van vragen en praktijkcases die  vooraf of ter plekke door de deelnemers worden ingediend.

 • - Einde bijeenkomst