Wijziging WGA-uitstapverzekering 2016

De WGA-uitstapverzekering bij Centraal Beheer Achmea is medio 2013 voor nieuwe deelnemers gestopt, als gevolg van de modernisering van de Ziektewet en de WGA. Voor de bestaande verzekerden loopt de polis door tot 31 december 2015.

Nieuwe mantelcondities per 1 januari 2016

De ledenkorting wordt verlaagd naar 5 procent. In combinatie met een verzuimverzekering wordt de korting aanvullend nog eens 5 procent. De korting geldt op de van toepassing zijnde sectortarieven van Centraal Beheer Achmea. De nieuwe mantelcondities gelden een jaar.

Binnenkort krijgen leden een verlengingsvoorstel via Achmea toegezonden.