Wet op de vaste boekenprijs met vier jaar verlengd

Gisteren heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die waren ingediend naar aanleiding van de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp). Met deze stemming is de evaluatie van de Wvbp afgerond.

In de Tweede Kamer bleek een ruime meerderheid voorstander van voortzetting van de Wvbp als belangrijk cultuurpolitiek instrument. De wet is met vier jaar verlengd. Aan deze voortzetting zijn ook voorwaarden verbonden.

In dit bericht van de KVB vindt u een overzicht van de moties en andere relevante zaken.