Werkgeverscontract zorgverzekering Zilveren Kruis

Het Nederlands Uitgeversverbond heeft voor zijn leden afspraken met Zilveren Kruis gemaakt. Dit geeft uitgeverijen de mogelijkheid om hun medewerkers en hun gezinsleden, met korting, een aantrekkelijke zorgverzekering aan te bieden.

Uitgeverijen die een collectief zorgcontract met Zilveren Kruis hebben afgesloten zijn volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om dit vast te leggen met een getekende overeenkomst. Deze uitgeverijen ontvangen daarom binnenkort de juridische overeenkomsten van Zilveren Kruis. Deze zijn gebaseerd op de overeenkomsten die het NUV als branchevereniging met Zilveren Kruis heeft gemaakt.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de collectieve overeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis via 071 – 36 70 681.