Welke regels hanteert de Belastingdienst voor thuiswerkvoorzieningen?

Een deel van de werkgevers heeft hulpmiddelen zoals een laptop of mobiele apparatuur gekocht zodat werknemers kunnen thuiswerken.
– Wanneer het gaat om hulpmiddelen die volgens de werkgever noodzakelijk zijn om goed te kunnen werken (noodzakelijkheidscriterium),       hoeven de kosten hiervan niet meegeteld te worden bij het belastbaar loon van de werknemers.
– Dit hoeft ook niet bij hulpmiddelen die de werknemer voor ten minste 90% zakelijk gebruikt zowel op zijn werkplek als daarbuiten                     (bijvoorbeeld thuis).
– Werkgevers mogen voor het thuiswerken bepaalde ARBO-zaken belastingvrij vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen zoals              bijvoorbeeld een bureau of bureaustoel.