Wat kunnen uitgeverijen leren van ING (excursieverslag)

“De toekomst kun je niet voorspellen. Maar we weten wel dat markten steeds sneller veranderen door digitalisering. Heb je de flexibiliteit om mee te bewegen dan maak je een kans, is je organisatie niet wendbaar genoeg dan leg je het af.”

Vanuit die sterke overtuiging heeft ING het roer twee jaar geleden volledig omgegooid. Na grondige voorbereiding is men op het Nederlandse hoofdkantoor van de ene op de andere dag overgegaan naar een ‘agile way of working’. Geen middelmanagement meer maar een hele platte organisatie met zelfsturende multidisciplinaire teams, ‘squads’ van 8 à 9 man/vrouw groot, die in cycli van twee/drie weken waarde toevoegen. Niet alleen IT maar ook HR, Finance en Communicatie. Alles met als doel om time-to-market te verkorten, efficiëntie van organisatie te verhogen (-30% fte) en engagement van personeel te verhogen. En het lijkt zijn vruchten af te werpen. In dit filmpje is meer te leren over hoe een en ander in zijn werk gaat.

In een NUV-excursie zijn we met vijf verschillende uitgeverijen een middag bij ING op bezoek geweest. We hebben geleerd hoe de transformatie in zijn werk is gegaan, hoe het is bevallen, wat de resultaten zijn, hoe het in de praktijk is en hebben we een rondleiding gekregen over de werkvloeren van de verschillende ‘tribes’. Een zeer indrukwekkend en overtuigend geheel waarbij alle aanwezigen hoopten dat ze met hun uitgeverij vroeg of laat ook deze stap zouden kunnen maken.

Wat viel vooral op

1. De grote nadruk op bedrijfscultuur. Voorafgaand aan de transformatie werd wereldwijd onderzoek gedaan onder medewerkers naar ‘Wat bindt ons?’ en op basis hiervan een cultuurcode opgesteld waarnaar gewerkt wordt. Als je door het gebouw heen loopt hoor je overal geroezemoes. Veel interactie. Het is heel levendig en energiek en lijkt geenszins op een bank. Er wordt veel gepraat en gelopen. Het gebouw ziet er Google-ish en heel open uit.

2. Purpose. ING heeft een expliciet geformuleerde purpose / bestaansrecht / the why. Maar ook op productniveau heeft elke groep (Tribe) een eigen purpose. En zelfs elke Squad, waarvan er circa 300 zijn binnen ING heeft een eigen expliciet uitgeschreven purpose. The why staat hier centraal.

3. Alleen met overtuiging vanuit the board lijkt een dergelijke transitie naar Agile te realiseren. Zij moeten er in geloven dat dit een noodzakelijke stap is om de markt bij te kunnen houden en de bereidheid hebben om een deel van hun verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen. ING had al ervaring met agile ontwikkeling in IT maar de ommezwaai naar het hele Nederlandse hoofdkantoor over alle disciplines heen was toch nog een hele transformatie.

4. Geleerd van techbedrijven. Bij het voorbereiden van de transformatie is veel gesproken met techbedrijven uit onder meer Silicon Valley. Met name Spotify en Zappos hebben een grote invloed gehad op hoe ING’s agile way of working in vormgegeven.

Net als voor heel veel andere organisaties verandert ook de markt van uitgeverijen sterk onder digitalisering en de verwachting is dat dit sneller en sneller zal gaan. Om hier blijvend op in te kunnen springen zou Agile werken ook voor hen een oplossing kunnen bieden.

Slides van ING over hun transformatie

Mocht je vragen hebben over de agile way of working, de excursie of andere activiteiten van NUV dan kun je contact opnemen met:

Jasper Baggerman

Jasper Baggerman

Senior adviseur Digitalisering & Innovatie
NUV
  • 020 430 91 68