Vooruitschuiven adequate uitzondering journalistiek gemiste kans

Minister Dekker (Rechtsbescherming) pleit voor een ‘beleidsneutrale wet’, omdat de Uitvoeringswet AVG op 25 mei van kracht moet zijn.

Tijdens het plenaire debat over de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG) zegde de minister toe dat het ministerie van Justitie en Veiligheid direct na de inwerkingtreding van de wet het gegevensbeschermingsrecht verder wil moderniseren.

De AVG bepaalt dat lidstaten de uitzondering om persoonsgegevens te mogen verwerken voor journalistieke doeleinden in nationale wetgeving moeten vastleggen.
In het wetsvoorstel kiest het ministerie van Justitie en Veiligheid ervoor om niet alle ruimte te benutten die de verordening voor deze vrijstelling biedt.

Amendement Buitenweg voor toereikende exceptie journalistiek

Voorafgaand aan het debat diende Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) heeft een amendement in dat een toereikende uitzondering bewerkstelligt en de risico’s voor de journalistiek wegneemt. Het amendement benut de ruimte die de Europese AVG biedt voor een journalistieke uitzondering.

NDP Nieuwsmedia heeft samen met de NVJ steun uitgesproken voor het amendement en de Tweede Kamer opgeroepen het amendement te omarmen. ‘In het belang van de journalistiek dient de wetgever nu tot een hernieuwde afweging te komen.’

Door in te zetten op een beleidsneutrale wet schuift Minister Dekker een inhoudelijke discussie over de veranderde balans tussen het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting opnieuw voor zich uit.
NDP Nieuwsmedia vindt dit een gemiste kans. Nu het recht op privacy door de AVG zwaarder gaat wegen, dient de journalistieke exceptie te worden verruimd.

Lees het volledige bericht bij NDP Nieuwsmedia.