Voortgang cao-overleg

De cao-onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf zijn op 12 oktober jl. van start gegaan. In de eerste bijeenkomst hebben de vakbonden en de werkgeversdelegatie een toelichting gegeven op voorstellen tot wijziging van bestaande cao-teksten. Ook zijn voorstellen ingediend voor nieuwe onderwerpen in de cao, waaronder de voorwaarden bij thuiswerken. De vakbonden hebben ook aangegeven welke looneis (jaarlijks 5% voor de komende twee jaar) en cao-looptijd zij voor ogen hebben. Vanuit werkgeverszijde is aangegeven dat deze looneis onbespreekbaar is. Op 23 november aanstaande volgt het vierde cao-overleg waarin opnieuw alle tot nu toe ingebrachte bespreekpunten de revue zullen passeren. Cao-partijen streven naar een afronding van de onderhandelingen vóór het einde van dit kalenderjaar met cao-afspraken die op voldoende draagvlak kunnen rekenen.