Voornemen tot opheffing NSTD-kaart en Controlled Circulation

Vorig jaar heeft de Algemene Ledenvergadering van MVW ingestemd met het laten vervallen van Bindend Ledenbesluit 1 inzake het verplichte gebruik van de (Nederlandse Standaard Tarief Documentatie) NSTD-kaart. Inmiddels is het aantal lidbedrijven dat deze kaart/dit keurmerk vrijwillig gebruikt voor nog enkele van hun titels tot een minimaal aantal geslonken. Navraag leert dat deze uitgevers er geen bezwaar tegen hebben wanneer MVW met ingang van 2019 de NSTD-kaart zal opheffen.

Wat betekent dit voornemen in de praktijk voor MVW-uitgevers die advertentiedragende vakinformatie publiceren?

  • Tot 1 januari 2019 blijft het gebruik van de NSTD-kaart exclusief en gecontroleerd voorbehouden aan titels van lidbedrijven van MVW.
  • Controlled Circulation: Het MVW-bestuur zal de Algemene Ledenvergadering in 2018 om instemming verzoeken om ook Bindend besluit nr 4 inzake controlled circulationoplagen te laten vervallen.
    Let op: Stichting NOM hanteert strikte richtlijnen voor het opvoeren van CC-oplagen op uw tariefkaart. Zie daartoe verder www.nommedia.nl.
  • MVW zal de Handleiding NSTD 2016-2017 niet actualiseren. Mocht u besluiten om in 2017 en/of 2018 nog gebruik te maken van de NSTD-kaart, dan dient u dat te doen overeenkomstig de richtlijnen in deze Handleiding.
  • Een digitale versie voor een NSTD-kaart in 2017 en/of 2018 kunt u aanvragen bij Eric Ravestijn via uitgever@foliodynamica.nl of 06-51442151.
  • Indien u nog gebruikmaakt van de NSTD-kaart in 2017 en/of 2018, dan mag u op uw NSTD-kaart uitsluitend door NOM gecertificeerde oplagecijfers vermelden en
  • dient u uw NSTD-kaart vóór publicatie ter goedkeuring voor te leggen aan Eric Ravestijn van Foliodynamica.

Zie voor meer informatie ook de website van MVW, onder het kopje ‘Advertentiemarkt’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nineke van Dalen of Eric Ravestijn.