VO-raad en PO-raad publiceren nieuw Programma van Eisen

Op 30 november presenteerden de VO-raad en PO-raad de tweede versie van het Programma van Eisen voor de leermiddelenketen.

Dit Programma van Eisen (PvE) moet scholen ondersteunen bij het onderzoeken van de markt voor leermiddelen en het bevragen van leveranciers.

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.