Versnellingsplan: Naar een passend model voor digitale leermaterialen

Dat is de ambitie van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT..
Het team van bestuurders wil een bijdrage leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen dat leidt tot een efficiënter en toegankelijker systeem waarbij de regie meer dan nu bij onderwijsinstellingen ligt.
De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie waarvoor het Koersteam ResearchNed heeft gevraagd onderzoek uit te voeren.

Lees hier meer over het onderzoek en doe mee. Het onderzoek sluit 1 juli.

Bronvermelding: Niewsbrief VSNU in Hoofdlijnen, 25 juni 2020