Verscherpt toezicht door Belastingdienst op werken met freelancers

In zijn Kamerbrief roadmap vervanging DBA van februari 2018 kondigde Minister Koolmees aan dat de Wet DBA vervangen zal worden. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van die nieuwe wet per 2020.

In dezelfde brief is aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA verder is uitgesteld tot 1 januari 2020. Met ingang van 1 juli 2018 wordt het toezicht door de Belastingdienst wel verder aangescherpt en kan de Belastingdienst in alle gevallen van kwaadwillendheid naheffen en boetes opleggen. Kwaadwillendheid kan worden aangetoond als sprake is van:

een (fictieve) dienstbetrekking;
evidente schijnzelfstandigheid;
opzettelijke schijnzelfstandigheid.

De Belastingdienst moet de aanwezigheid van alle drie criteria bewijzen om te kunnen handhaven. Als gebruik wordt gemaakt van een modelovereenkomst, is het risico dat de Belastingdienst kan naheffen en boetes opleggen tot het minimale beperkt. Daarom wordt geadviseerd om de door de Mediafederatie (voorheen het Nederlands Uitgeversverbond) opgestelde en goedgekeurde modelovereenkomsten te blijven gebruiken bij het werken met freelancers.