Vernieuwd privacybeleid van de Mediafederatie

De Mediafederatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en geven u hierover graag duidelijkheid.

Daarom heeft de Mediafederatie haar privacybeleid vernieuwd. In ons nieuwe privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

Uiteraard houden wij ons aan de geldende wetten en regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en aan strenge beveiligingseisen.