Verklaring Stichting van de Arbeid over Noodpakket 2.0

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid hebben een Verklaring opgesteld waarin ze aangeven hoe om te gaan met de nieuwe maatregelen in het noodpakket 2.0. De Stichting pleit voor een beleid gericht op herstel.

Het gaat dan onder meer over (fiscale) stimulering van private investeringen, versnelling van al geplande (semi-)publieke investeringen; investeringen in verduurzaming, digitalisering en infrastructuur, scholing en herplaatsing in de NOW of WW en een beter werkende de arbeidsmarkt en sociaal bestel, inclusief blijvende aandacht voor kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Lees hier de verklaring van de Stichting van de Arbeid.