Verdeling 2019

Stichting Reprorecht start uitvoer verdeling 2019 naar verwachting medio juli 2020

Op 4 november 2019 besloot het bestuur van Stichting Reprorecht tot aanpassing van de reprorechtverdeling. De aanpassing is ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA), het gaat namelijk om een besluit waarvoor voorafgaande goedkeuring door het CvTA verplicht is. Inmiddels heeft Stichting Reprorecht de formele reactie van het CvTA ontvangen. Het bestuur van Stichting Reprorecht besluit op 1 juli 2020 over de verdeling 2019 en naar verwachting start de uitvoer van de verdeling medio juli 2020.

Uitgebreide informatie over de verdeling vindt u hier medio juli 2020.

https://www.reprorecht.nl/auteurs-en-uitgevers/verdeling.