Verbod op verzoek om automatische machtiging bij ‘cold calling’

Vragen om een automatische machtiging in geval er sprake is van ‘cold calling’ is niet toegestaan. Hoewel dit al langer verboden is, heeft staatssecretaris Heemskerk dit in oktober 2009 in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een eerder overleg over diverse telecomonderwerpen nog eens opnieuw bevestigd.

Er is sprake van cold calling wanneer verkoopmedewerkers iemand die nog geen bestaande klant is ongevraagd bellen. Om te voorkomen dat consumenten vastzitten aan automatische incassostromen nog voordat zij iets van het contract op papier hebben gezien, is het in dat geval niet toegestaan te vragen om een telefonische machtiging.

Het NUV adviseert uitgevers extra alert te zijn bij het benaderen van nieuwe klanten en de wijze waarop met hen nieuwe (betalings)overeenkomsten worden aangegaan. Tevens wordt geadviseerd betrokken medewerkers en eventueel ook externe instanties waarmee wordt samengewerkt, zoals callcenters, goed te instrueren om overtreding van de regels te voorkomen.

Heemskerk kondigt in zijn brief aan de Tweede kamer direct ook extra maatregelen aan om consumenten in de toekomst nog beter te beschermen. Zo geeft Heemskerk aan in 2010 met voorstellen te komen waardoor de Consumentenautoriteit eerder kan optreden tijdens een onderzoek naar malafide praktijken. Gedacht wordt aan het invoeren van een ‘voorlopige last onder dwangsom’ gedurende een onderzoek naar een bedrijf dat vermoedelijk in overtreding is en de verplichting alleen nog maar schriftelijk contracten te laten afhandelen.

Ook Currence, de organisatie die het betalingsverkeer in Nederland faciliteert, heeft te kennen gegeven in geval van klachten bij cold calling betrokken banken te zullen vragen corrigerend op te treden naar het betreffende bedrijf.