Wie moet het btw-percentage voor royalty’s vaststellen?

De uitbetaling van royalty’s is in de praktijk vaak vrijgesteld van btw, maar hierop bestaan uitzonderingen. Wie is verantwoordelijk voor de toetsing van de juiste situatie: de uitgever (die de royalty’s uitbetaalt) of de auteur (de dienstverlener die de royalty’s ontvangt)?

De Belastingdienst stelt in deze dat ‘degene die de dienst verricht, ook degene is die verantwoordelijk is voor de vaststelling van de al dan niet verschuldigde omzetbelasting’. In deze situatie is dit de auteur. De auteur is degene die verantwoordelijk is voor de vaststelling van het juiste btw-percentage voor royalty’s en is ook degene die bij onjuiste toepassing door de Belastingdienst zal worden aangesproken.

De uitgeverij mag aan de auteur een overzicht uitreiken exclusief btw. De auteur zal dan zelf moeten vaststellen of hij hierover al dan niet btw dient te berekenen. De auteur dient dit vervolgens aan de uitgever kenbaar te maken op de door hem verstuurde declaratie of factuur.

Indien door de uitgever wordt vastgesteld dat de auteur hierin onjuist handelt, bijvoorbeeld door wel btw te berekenen waar het een vrijgestelde prestatie betreft, dan kan de uitgever niet zonder meer besluiten deze btw niet te betalen. Wel kan de uitgever het gesprek aangaan met de auteur wanneer vermoed wordt dat de auteur onjuist handelt.