Welke afspraken bestaan omtrent toegankelijke lectuur voor leesgehandicapten?

De Auteurswet kent een exceptie ten behoeve van gebruikers met een leesbeperking. In een regeling tussen het NUV, Dedicon en KB wordt concreet vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan deze exceptie. De regeling is te vinden op deze pagina, onder het kopje ‘Bibliotheken’.

Deze samenwerking tussen uitgevers en bibliotheken is een zeer goed werkende vorm van zelfregulering: Nederland geldt als internationale koploper op het vlak van blindenleesvoorziening. De regeling kent een lange geschiedenis: sinds 1985 bestaan al afspraken tussen het NUV en de toenmalige blindenbibliotheken over het toegankelijk maken van literatuur.