Wat zijn de regels voor mandaatbeheer bij SEPA-incasso?

Voor een mandaat gelden geen andere regels dan voor overige documenten met een juridisch belang. Deze moeten schriftelijk worden vastgelegd (een scan volstaat ook).

Banken zullen niet actief controleren op de aanwezigheid van mandaten. Een mandaat dient alleen getoond te kunnen worden wanneer een debiteur de betaling betwist binnen de periode van 56 dagen (de reguliere stornotermijn) en/of 13 maanden (termijn mogelijkheid beroep Melding Onterechte Incasso).

Aangezien het verkrijgen van een geldig mandaat onderdeel is van een incassocontract zou een bank bij een groot aantal betwistingen vragen kunnen stellen en uiteindelijk zelfs het incassocontract kunnen beëindigen. Dit is echter het beleid van de individuele bank.