Wat zijn de gevolgen van onjuiste prenotificatie bij incasso?

Het is aan de individuele banken zelf en het beleid dat zij invoeren hoe hiermee wordt omgegaan. Het niet (op juiste wijze) doen van een prenotificatie is geen reden voor een bank om een melding onterechte incasso te honoreren.

Banken controleren ook niet actief of sprake is van een juiste prenotificatie. Indien bedrijven er echt een rommel van maken en er over een bedrijf veel klachten binnenkomen bij de bank, kan de bank wel besluiten het incassocontract van het betreffende bedrijf te beëindigen. Er zijn geen mogelijkheden voor de bank of andere instanties om bijvoorbeeld boetes op te leggen.

De consument kan gebruikmaken van zijn stornorecht, daarmee maakt hij de betaling ongedaan. Dit ontslaat de consument echter niet van zijn contractuele verplichting tot betaling. De betaling dient dan alsnog op andere wijze te worden gedaan.

Inzet moet zijn dat bedrijven onduidelijkheden en klachten in overleg met de consument op adequate wijze proberen op te lossen.