Wat kan een opdrachtgever doen met andere freelancers dan auteurs en redactiemedewerkers?

Naast auteurs en redactiemedewerkers kunnen voor een uitgeverij ook interimmanagers, ICT’ers en andere externe deskundigen werkzaam zijn. Voor die beroepen heeft de Mediafederatie geen modelovereenkomsten voorgelegd, maar  VNO-NCW, een anonieme organisatie en Nederland ICT hebben dat wel gedaan. Een modelovereenkomst die mogelijk bruikbaar is voor interim-management en andere externe deskundigen is de algemene modelovereenkomst Geen werkgeversgezag. Mogelijk ook de modelovereenkomst Vrije vervanging bruikbaar, maar dan moet vervanging in de praktijk wel een reële afspraak zijn. Daarnaast is te denken aan de modelovereenkomst Inhuur externe deskundige, maar ook dat model bevat een bepaling dat de zzp’er zich vrijelijk mag laten vervangen. Hoe vrije vervanging in de praktijk geloofwaardig is voor dit soort hooggekwalificeerd werk, kan worden betwijfeld en dat geeft de Belastingdienst de mogelijkheid voor discussie. Vaak is de opdracht gegeven aan juist dié specifieke persoon, waardoor het niet voor de hand ligt dat die persoon zich daadwerkelijk kan laten vervangen. Deze modelovereenkomsten kunnen bij een looncontrole tot problemen gaan leiden, omdat de Belastingdienst snel zal vaststellen dat die vrije vervanging in werkelijkheid niet is toegestaan en daarmee de vrijwaring laat vervallen. Vrije vervanging lijkt dan ook niet het beste anker om voor te gaan liggen bij dit soort hooggekwalificeerde werkzaamheden, tenzij aantoonbaar is dat vervanging daadwerkelijk kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het contract wordt aangegaan met een deskundige die deel uitmaakt van een groot netwerk van deskundigen die het werk echt ook kunnen gaat uitvoeren.

Interim-management knelt niet altijd met werkgeversgezag. Het ligt er maar aan wat de specifieke opdracht is die de interimmanager moet uitvoeren. Is dat een vastomlijnd project met een concreet eindresultaat, bijvoorbeeld een reorganisatie doorvoeren of een nieuw personeelsbeleid implementeren, dan zou het vermoedelijk goed kunnen zonder afdracht van loonheffingen. Een modelovereenkomst voor interim managers is er niet, maar er is wel een goede modelovereenkomst beschikbaar dat bruikbaar lijkt als basis voor een eigen model (al dan niet voor te leggen ter goedkeuring): de voorbeeldovereenkomst ICT professional / geen werkgeversgezag. In dat model zijn de volgende geel gearceerde (dus fiscaal relevante) bepalingen opgenomen:

Deze overeenkomst is tot stand gekomen omdat Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt voor een goede uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de werktijden bij Opdrachtgever.

Dit model lijkt goed om te bouwen tot een model voor interimmanagers. Als er reeds goedgekeurde bepalingen in een nieuw in te dienen model staan bevordert dit het tempo: eenmaal goedgekeurd zal de Belastingdienst dit opnieuw moeten doen.

lle modelovereenkomsten staan op de website van het NUV, in dossier Freelancers en op de pagina ‘modellen en regelingen’ in dossier Auteursrecht.  De modelovereenkomsten komen ook op de website van de Belastingdienst.