Waarom mag een uitgever wel de verkoopprijs van boeken vaststellen?

De Wet op de vaste boekenprijs vormt een uitzondering op de Mededingingswet.