Voor de zekerheid loonheffingen afdragen, is dat verstandig? (Opt-in)

Niet zo. De opdrachtgever loopt weliswaar geen risico meer op naheffingen van de Belastingdienst, maar dit wekt mogelijk de indruk dat opdrachtgever de freelancer ziet als werknemer. Dan kunnen ook allerlei andere arbeidsrechtelijke rechten gaan gelden, zoals het recht op ontslagbescherming, pensioenopbouw, doorbetaling bij ziekte etc. De freelancer zou dit bovendien als argument kunnen inzetten om arbeidsrechtelijke claims mee te ondersteunen, bijvoorbeeld een freelancer die langdurig en ernstig ziek wordt en zich slechts heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Samen met de rechtsvermoedens arbeidsovereenkomst maakt dat het kansrijker voor die freelancer. Voor freelancers is het overigens meestal juist ongunstig als de opdrachtgever via opt-in loonheffingen afdraagt zonder daartoe verplicht te zijn. Allereerst omdat die uren mogelijk niet mogen meetellen voor de 1225 uur (urennorm) die nodig zijn voor de zelfstandigenaftrek. Bovendien kan de freelancer alleen aanspraak maken op een uitkering volgens de werknemersverzekeringen als afdracht daadwerkelijk wettelijk verplicht is. Vrijwillig premies werknemersverzekeringen afdragen leidt NIET tot een recht op een verzekering of uitkeringsrecht. De werknemersverzekeringen zijn dus geen opt-in systeem. Het is wrang als opdrachtgever voor de zekerheid loonheffingen afdraagt, de freelancer daardoor minder voor zijn opdrachten krijgt en daarmee denkt verzekerd te zijn van een uitkering, maar later alsnog zijn uitkering wordt geweigerd.