Mijn uitgeverij geeft meerdere titels uit. Mag ik de abonnee van een van die titels benaderen met e-mails over de andere titels?

Dat ligt eraan wat de aard van die andere titels is. Bij e-mailmarketing is in principe toestemming nodig, maar voor bestaande klanten geldt een uitzondering. Die mag de verzender ook e-mails sturen met commerciële, charitatieve of ideële aard, mits het gaat om soortgelijke producten en diensten van de verzender zelf. Wat soortgelijk is, is aanleiding voor discussie. De verwachting van de klant speelt daarbij een grote rol en die is gedeeltelijk vooraf te sturen. Van een bestaande klant is slechts sprake wanneer voor de eerdere dienst of het eerdere product is betaald in geld, Wie uitsluitend heeft betaald met zijn persoonlijke data wordt door ACM niet als klant aangemerkt.