Is tussentijdse beëindiging van een abonnement dat stilzwijgend met drie maanden is verlengd toegestaan?

Nee. De wet geeft de abonnee niet de mogelijkheid tussentijds zijn abonnement voor bepaalde tijd te beëindigen. De abonnee is gebonden voor de duur van het abonnement. Opzeggen gedurende de abonnementsperiode heeft alleen als effect dat het abonnement na de einddatum van dat abonnement niet meer stilzwijgend wordt voortgezet.