Is het toegestaan om automatische incasso alleen aan te bieden aan in Nederland gevestigde consumenten en/of consumenten met een Nederlandse bankrekening?

De wet (Europese Verordening) stelt dat een bedrijf geen eisen mag stellen aan de ‘lokalisatie’ van de rekening van de klant ten aanzien van het al dan niet aanbieden van betaalwijzen. Een rekening bij een buitenlandse bank moet derhalve toegestaan worden. Deze buitenlandse┬árekening hoeft overigens niet per se van een buitenlandse klant te zijn.

Andersom betekent dit niet dat door klanten met een buitenlandse rekening verplicht een automatische incasso als betaalwijze gebruikt moet worden.