Is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevoegd om invallen te doen?

Ja. ACM heeft een speciaal team internetveiligheid met digitale rechercheurs, onderzoekers en juristen. Onaangekondigd kan toezichthouder ACM een inval doen en daarbij alle computers in beslag nemen, forensische kopieën maken en medewerkers ondervragen.