C – NOW-regeling – Ik heb al een aanvraag tot toekenning van Werktijdverkorting aangevraagd. Kan ik daar nog een beroep op doen?

Nee, als de Werktijdverkorting nog niet was toegekend dan is een beroep op de Wtv niet meer mogelijk. Aanvragen voor de Wtv worden omgezet naar aanvragen voor de NOW. Die werkgevers krijgen aanvullende vragen van het UWV.