Hoe ziet de vervanger van de Wet DBA eruit?

In oktober 2017 heeft het kabinet Rutte III in zijn Regeerakkoord de plannen gepresenteerd voor de vervanger van de Wet DBA. Het systeem met de modelovereenkomsten wordt daarin weer verlaten. Opdrachtgevers kunnen door middel van een webmodule een opdrachtgeversverklaring krijgen, als op basis van vragen over de te verrichten werkzaamheden blijkt dat er geen dienstbetrekking is. Met een opdrachtgeversverklaring zijn partijen gevrijwaard van loonheffingen.

Zzp’ers met een hoog tarief (circa vanaf € 75,- per uur) krijgen de mogelijkheid van een opt-out, maar alleen als de opdracht minder dan een jaar duurt en/of geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht. Aan de onderkant van de markt, worden zzp’ers met een laag tarief (circa tot € 15,-/18,- per uur) beschermd. Verrichten zij een opdracht voor langere duur (3 maanden en langer) en/of reguliere bedrijfsactiviteiten, dan wordt aangenomen dat zij werken op basis van een arbeidsovereenkomst. De plannen zijn voorgelegd in een internetconsultatie, maar een wetsvoorstel is er nog niet. Vooral de inmenging in het vrij verkeer lijkt een groot probleem te zijn. Een akkoord met de sociale partners is er nog steeds niet, dus het is de vraag of het lukt om de Wet DBA per 2020 te vervangen.