Hoe vindt de verdeling van collectieve gelden plaats?

Wanneer een bibliotheek een boek uitleent, hebben de rechthebbenden op dat werk recht op een vergoeding. Het uitgeversdeel van deze leenrechtvergoeding wordt uitgekeerd via Stichting PRO. Stichting PRO verdeelt ook zogenaamde ‘readergelden’. Dit zijn gelden die voortvloeien uit overeenkomsten met onderwijsinstellingen. Daarnaast keert Stichting PRO de gelden uit die voortvloeien uit regelingen met knipseldiensten.

Gelden die voortvloeien uit reprorecht worden aan uitgevers uitgekeerd via de Stichting Reprorecht.