Hoe vindt de verdeling van collectieve gelden plaats?

Wanneer een bibliotheek een boek uitleent, hebben de rechthebbenden op dat werk recht op een vergoeding. Voor meer informatie zie www.leenrecht.nl

Het uitgeversdeel van deze leenrechtvergoeding wordt uitgekeerd via Stichting PRO.

Sinds dit jaar (2020) keert PRO ook de gelden uit aan uitgevers (en aan MMA en GAU die deze gelden collectief besteden) die voortvloeien uit de opbrengsten van de Stichting Reprorecht. Voor meer informatie over deze regeling zie www.reprorecht.nl

Zie ook www.stichting-pro.nl voor meer informatie.

Voorheen keerde Stichting PRO ook de zogenaamde ‘readergelden’ uit (dit zijn gelden die voortvloeien uit overeenkomsten met onderwijsinstellingen), maar dit is nu overgenomen door de Stichting UvO, Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties.

Zie www.stichting-uvo.nl voor meer informatie.