Hoe moet prenotificatie bij Europese incasso (SEPA Direct Debet) plaatsvinden?

De prenotificatie is vormvrij en mag via brief, e-mail, sms of andere media. Belangrijk is dat de datum van incasso (mag bijvoorbeeld ook zijn: rond de 25e van de maand) en het bedrag worden vermeld. De prenotificatie moet ten minste 14 dagen voorafgaand aan de incasso aan de debiteur worden verstrekt (mag ook langer van tevoren), tenzij onderling expliciet anders overeengekomen (dan zou onderling ook korter dan 14 dagen van tevoren overeengekomen kunnen worden).

Prenotificeren moet plaatsvinden bij de eerste incasso van een reeks en vervolgens bij wijziging van het geïncasseerde bedrag.

Feitelijk gaat het erom dat de consument/abonnee niet voor verrassingen komt te staan. Wees vooral duidelijk over wat de consument/abonnee kan verwachten, waar deze relevante informatie kan vinden en ga er in de praktijk bij discussie in alle redelijkheid mee om.

Bij het niet op de juiste wijze vormgeven van de verplichte prenotificatie kunnen geen sancties worden opgelegd, zoals een boete. Wel kan de betreffende bank, indien over een bedrijf veel klachten worden ontvangen, het incassocontract intrekken.