Hoe moet de btw voor combinatieproducten worden vastgesteld?

Het is niet direct duidelijk wat de btw voor combinatieproducten is, bijvoorbeeld een cd-rom (standaard tarief) bij een papieren boek (laag tarief) of online diensten (standaard tarief) bij een krant of tijdschrift (laag tarief). Dit hangt namelijk af van of het toegevoegde product als een bijkomend product kan worden beschouwd of als zelfstandig product (zie ook de toelichting van de Belastingdienst).

Indien sprake is van een zelfstandig product (dus de levering van twee afzonderlijke goederen/diensten), dan dient de btw te worden gesplitst. De verschillende tarieven die voor de afzonderlijke goederen en/of diensten gelden, moeten dan worden toegepast. Het maakt hierbij niet uit of de producten al dan niet tegen één prijs aan de consument worden aangeboden. Als de levering van het combinatieproduct tegen één prijs wordt aangeboden, moet de vergoeding worden gesplitst op basis van de gangbare prijzen die voor elk van de artikelen afzonderlijk worden gevraagd.

Als de onderdelen van het combinatieproduct niet ook afzonderlijk worden aangeboden, kan de vergoeding worden gesplitst op basis van de gemaakte kosten en de aan elk artikel toe te rekenen winstopslag. Bij het toerekenen van de winstopslag wordt dan tevens de verhouding van de gemaakte kosten als maatstaf gehanteerd.

Wilt u er zeker van zijn dat een en ander in uw specifieke geval juist is berekend, dan kunt u dit het best zelf voorleggen aan de daartoe competente eenheid van de Belastingdienst.