Hoe lang mag een freelancer zonder onderbreking maximaal voor één opdrachtgever werken?

Er is (en was!) geen maximale termijn voor het werken bij één opdrachtgever. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking hangt uiteindelijk af van alle feiten en omstandigheden. Als een opdrachtgever langere tijd uitsluitend voor één opdrachtgever werkt, kan die arbeidsrelatie wel sneller als arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking worden aangemerkt. Er is echter geen harde grens.

Let wel op de toepasselijkheid van de gelijkgesteldenregeling en de thuiswerkersregeling. Als de opdrachtgever langere tijd tegen loon werkzaam is, kan er sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. De gelijkgestelden- thuiswerkersregelingen kunnen schriftelijk buiten toepassing worden verklaard, vóórafgaand aan de eerste loonbetaling. In de modelovereenkomsten is een voorbeeldbepaling opgenomen.