Hoe bescherm ik een boektitel?

Erkenning van auteursrecht op een enkel woord is niet ondenkbaar. Het zal dan moeten gaan om een originele titel of spellingswijze (bijvoorbeeld ‘vurrukkulluk’ van Remco Campert). Titels die op zichzelf als ‘origineel’ bestempeld kunnen worden, genieten dan ook in beginsel auteursrechtelijke bescherming. Voor de meeste titels zal deze bescherming niet gelden.

Verder kan in sommige gevallen worden gedacht aan het merkenrecht. Via een merkenbureau zijn merken te beschermen die geschikt zijn om de waren (producten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan een woord, logo, kleur, klank of vorm. Veel boektitels hebben – in tegenstelling tot de naam van een boekenserie of karakters – echter geen onderscheid vermogen.

Ten slotte kan bijvoorbeeld het creëren van nodeloze verwarring onrechtmatig zijn. Het aantonen dat hiervan sprake is, is echter in de praktijk echter vaak niet eenvoudig.