Geldt de abonnementenwet ook voor zakelijke abonnees?

De abonnementenwet kent alleen regels voor consumentenabonnementen. Het begrip consument wordt door de wet gedefinieerd als ‘natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Dat de wet is bedoeld om consumenten te beschermen wil echter nog niet zeggen dat de wet helemaal geen invloed heeft op zakelijke abonnementen.

Uitgevers met hoofdzakelijk zakelijke abonnees kunnen met de abonnementenwet te maken krijgen via de zogeheten ‘reflexwerking’. Dat wil zeggen dat de regels van toepassing kunnen zijn op een zakelijke abonnee, omdat hij in positie vergelijkbaar is met een consument. De zakelijke abonnee die vindt dat hij dezelfde bescherming verdient als een consument moet zelf aannemelijk maken waarom dat zo is.

NB Voor het Bel-me-niet Register (Telecomwet) worden zzp’ers en vof’s per definitie als consument aangemerkt. Dat is in de abonnementenwet niet het geval.