C – WW-Premie – Moet ik op 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier hebben?

Eerder had de minister werkgevers al uitstel verleend tot 1 april 2020 om het personeelsdossier op orde te krijgen voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren. Werkgevers kregen de tijd om alsnog een schriftelijke bevestiging met handtekening van de werknemer te verkrijgen en mochten in de tussentijd al de lage WW-premie toepassen, als aan de overige voorwaarden was voldaan. Nu is aangekondigd dat opnieuw uitstel wordt verleend tot 1 juli 2020 om het personeelsdossier compleet te krijgen.