C – WW-Premie – Moet ik een hogere WW-premie betalen als ik werknemers meer dan 30% laat overwerken in 2020?

Met ingang van 1 januari 2020 gelden twee categorieën WW-premies; hoog en laag. Voor werknemers met een vaste arbeidsduur, een schriftelijke arbeidsovereenkomst, die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, geldt een lage WW-premie. Als een werknemer in een kalenderjaar 30% meer uren verloond krijgt dan is overeengekomen, moet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden betaald. De overheid onderzoekt of deze regeling onbedoelde effecten heeft en wil dat tegengaan. Er zijn nog geen definitieve regels.